Voda

Bazénová voda

– dodáváme a instalujeme technologii úpravy bazénové vody – dodáváme chemické prostředky pro ošetření bazénové vody (desinfekce, úprava pH, bezchlorová chemie atd.), včetně zařízení pro měření hodnot bazénové vody a automatické dávkování chemikálií – provádíme pravidelný servis technologie bazénové vody – u našim zákazníků provádíme zazimování bazénů i ošetření bazénů před letní sezónou

Pitná voda

– dodáváme a instalujeme zařízení pro desinfekci pitné vody chlordioxidem (oxidem chloričitým) proti bakteriím „legionella“ – provádíme desinfekci pitné vody pomocí chlornanu sodného – dodáváme a instalujeme technologie pro změkčení vody, odstranění nežádoucích iontů z pitné vody – provádíme servis a opravy technologií

Odpadní voda

– dodáváme srážecí a koagulační prostředky pro chemické srážení a podporu biologického čištění odpadních vod
– prostředky jsou na bázi železa nebo hliníku
– dodáváme i polymerizované prostředky pro srážení a koagulaci odpadních vod – dodáváme flokulační prostředky pro srážení odpadních vod, sedimentaci biologických kalů a odvodňování kalů z čištění odpadních vod
– dodáváme flokulační prostředky (polymery) práškové i tekuté, neionogenní, anionaktivní, kationaktivní – u našich zákazníků provádíme laboratorní zkoušky pro stanovení optimálního způsobu čištění odpadních vod – dodáváme chemické prostředky pro koagulaci odpadních vod
(chemické srážení, koagulace, flokulace)

Procesní voda

– dodáváme technologie pro úpravu a čištění procesní vody (průmyslové vody, kotelní vody, chladící okruhy apod. – procesní vody upravujeme technologií změkčení, odstranění nežádoucích iontů, filtrací (písková filtrace, mikrofiltrace), sedimentací, flotací apod. – technologiemi čištění a úpravy odstraňujeme z vody nežádoucí ionty, pevné částice, zákal, zápach – technologie jsou vhodné pro všechny průmyslové provozy (mlékárny, pivovary, papírny, strojírenské podniky, kotelny, chladící okruhy apod.)