Voda

Bazénová voda

– dodáváme a instalujeme technologii úpravy bazénové vody

– dodáváme chemické prostředky pro ošetření bazénové vody (desinfekce, úprava pH, bezchlorová chemie atd.),

včetně zařízení pro měření hodnot bazénové vody a automatické dávkování chemikálií

– provádíme pravidelný servis technologie bazénové vody

– u našim zákazníků provádíme zazimování bazénů i ošetření bazénů před letní sezónou

Pitná voda

– dodáváme a instalujeme zařízení pro desinfekci pitné vody chlordioxidem (oxidem chloričitým) proti bakteriím „legionella“

– provádíme desinfekci pitné vody pomocí chlornanu sodného

– dodáváme a instalujeme technologie pro změkčení vody, odstranění nežádoucích iontů z pitné vody

– provádíme servis a opravy technologií

Odpadní voda

– dodáváme srážecí a koagulační prostředky pro chemické srážení a podporu biologického čištění odpadních vod

– prostředky jsou na bázi železa nebo hliníku

– dodáváme i polymerizované prostředky pro srážení a koagulaci odpadních vod

– dodáváme flokulační prostředky pro srážení odpadních vod, sedimentaci biologických kalů a odvodňování kalů z čištění odpadních vod

– dodáváme flokulační prostředky (polymery) práškové i tekuté, neionogenní, anionaktivní, kationaktivní

– u našich zákazníků provádíme laboratorní zkoušky pro stanovení optimálního způsobu čištění odpadních vod

dodáváme chemické prostředky pro koagulaci odpadních vod
(chemické srážení, koagulace, flokulace)

Procesní voda

– dodáváme technologie pro úpravu a čištění procesní vody (průmyslové vody, kotelní vody, chladící okruhy apod.

– procesní vody upravujeme technologií změkčení, odstranění nežádoucích iontů, filtrací (písková filtrace, mikrofiltrace), sedimentací, flotací apod.

– technologiemi čištění a úpravy odstraňujeme z vody nežádoucí ionty, pevné částice, zákal, zápach atd.

– technologie jsou vhodné pro všechny průmyslové provozy (mlékárny, pivovary, papírny, strojírenské podniky, kotelny, chladící okruhy apod.)