Sanitace a desinfekce

Sanitace

– sanitační prostředky jsou určeny pro mytí tanků, lisů, plnících zařízení, obalů apod. – dodáváme sanitační prostředky kyselé i alkalické bezchlorové i s obsahem chloru pěnové pro odstranění vinného kamene

Desinfekce

– desinfekční prostředky určené k odstranění bakterií, kvasinek, virů i mikroorganismů – prostředky na bázi peroxidu vodíku, kyseliny peroctové a neionogenních tenzidů – bezchlorové desinfekce

Aditiva

– prostředky ke zvýšení účinnosti mycích louhových roztoků – jsou určeny k navázání iontů kovů, vápníku a hořčíku – zabránění výskytu usazenin – mají odpěňovací účinek – snižují povrchové napětí